Galeri “Bimët helumese të gjendura pranë BMA-ve të ndaluara nga Bashkimi Europian “.

 

Shoqatat e Bizneseve dhe Eksportuesit takim me Ministrine e Financave dhe Ekonomise.

11 Maj  2023.

 

Konferenca e IV-të e Industrisë së Bimëve Mjekësore & Aromatike.

11 Prill 2023.

Konferenca e III-të e Industrisë së Bimëve Mjekësore & Aromatike.

17 Maj 2019.

Konferenca e II-të e Industrisë së Bimëve Mjekësore & Aromatike.

8 Qershor 2018.